gototopgototop
آگهی
صفحه اصلی اخبار مجاهدین افشای شکنجه و تعذیب مجاهدانی که از سوریه باز میگردند در زندانهای اردن
کلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید:

«اجر تمام اعمال زمانی که  صاحبش بمیرد، قطع می شود مگر مرابط در راه الله که عملش برایش زیاد می شود و رزقش تا روز قيامت به او داده می شود»

به روایت طبرانی

اخبار - مجاهدین

تمکین: پسر یکی از رهبران سرشناس جریان سلفی جهادی اردن، نامهای را از پدر زندانیش در زندانهای اردن، منتشر نمود که طی آن سختیها و مشکلات مجاهدانی که از جهاد سوریه بازگشتهاند و توسط حکومت اردن بازداشت و محکوم به چندین سال حبش شدهاند را افشا نمود.

"خلف" مقاله پدرش دکتر سعید حنیطی را منتشر نمود و طی آن از طرز برخورد حکومت اردن با مجاهدانی که از جهاد سوریه باز میگردند، اظهار تأسف نموده و وضعیت دردناک آنها در زندانهای این حکومت و شدت برخورد با آنها از سوی حکومت را با وضعیت شیطانپرستان و معتادین مواد مخدر که حکومت با ملایمت و نرمی با آنها برخورد میکند، مقایسه نموده است.

ایشان در نامه خود مقامات حکومت اردن را شدیدا مورد حمله قرار داده و آنها را دیوانگان و احمقانی خوانده است که زندانهای این کشور را از جوانان مجاهدی که بر دین خود غیرت نشان داده و زمانی که تصاویر زنان و دختران مسلمان حمص و حلب و دیگر شهرهای سوریه را دیدند که به دست طواغیت شام و سربازانش مورد هتک حرمت و اهانت قرار میگیرند، خود را راهی میادین جهاد در سوریه کردند، پر کرده است.

وی در وصف این جوانان غیور مینویسد: به راستی که آنها کسانی هستند که توحید و یکتاپرستی خداوند را به حقیقت آن شناختند و مفهوم «لا إله الا الله» را درک نمودند آنگونه که نسل اول صحابه آن را درک کردند و تمام مرزهای تعیین شده توسط انگلیس و فرانسه و همپیمانان آنها از کشورهای غربی را که با شعارهای ملیگرایی و قومیت گرایی در میان مسلمانان تفرقه و پراکندگی ایجاد کردند را باطل دانسته و به آن کفر ورزیدند، شعارهایی که جزء عقیده عدهای گردید و مسلمان به خاطر آن به جان یکدیگر افتادند.

این جوانان به تمام قوانینی که میان برادری مسلمانان تفرقه و دو دستگی ایجاد میکند کفر ورزیدند.

وی در گوشهای از نامه خود مینویسد: به راستی که حماقت این قوم با چیزی از بیشرمی و عدم مروت و مردانگی آمیخته شده است، چگونه یک عرب چنین چیزی را برخود قبول میکند بلکه چگونه یک انسان آزاد شریف چنین چیزی را بر خود قبول میکند که جوانانی را که از سرزمین جهاد و شرافت بازگشتهاند روانه زندان کنند و حال آنکه در هنگام بازگشت خود به شدت نیازمند مداوا و معالجه هستند با این وجود هنگام رسیدنشان، آنها را به عصاها و ویلچرهایشان روانه زندان کردهاند. حتی یکی از آنان در حالی به مرزها رسیده است که رودهها و شکم پارهاش را با دستانش نگه داشته است و زخمهای چندین عملیاتش عفونت کرده و تنها دو روز از جراحتهای آخرین عملیاتش نگذشته است که وی را بازداشت میکنند و به زندانبانان تحویل میدهند.

به راستی که اگر این جوانان بیباک و شجاع، در کشور دیگری بودند از این جهادشان و ارزش آن تقدیر به عمل میآوردند؛ و قطعا شاعران برایشان شعرها میسرودند و رسانهها به آنها مشغول میشدند و نیز آنها را الگوها و درسهایی عبرتآموز برای کودکانشان قرار میدادند.

در متن پایانی این نامه بار دیگر مقامات اردن با لحنی شدید مورد خطاب قرار گرفته و آنها را در خصوص احکام ظالمانهای که علیه شیرمردان مجاهد صادر شده است، مورد بازخواست قرار داده است و صدور چنین احکام ظالمانهای از سوی مقامات اردن را با هدف نزدیک نمودن خود به رژیم جنایتکار بشار اسد و مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی برشمرده است. تاکنون چندین مجاهد اردنیای که از جهاد سوریه به اردن بازگشتهاند از سوی نیروهای امنیتی اردن بازداشت و هر یک به 5 سال زندان محکوم شدهاند.

و همچنین ذکر شده است در حالیکه مقامات کشور با معتادین مواد مخدر با ملایمت و نرمی برخورد میکنند و در صورتی که برای اولین بار دستگیر شده باشند، با تعهد آزاد میشوند و حکمی در خصوص آنان صادر نمیگردد اما برای مجاهدانی که برای اولین بار به میدان جهاد رفتهاند و به سرزمینهای خود بازگشتهاند حداقل 5 سال حبس صادر میکنند.

و در پایان این سوال را مطرح میکند که: آیا فلسفه و عقیده شما بر این استوار شده است که مردم را به سوی مواد مخدر سوق دهید و در مقابل، آنها را از جهاد در راه خدا بترسانید؟؟؟

 

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH