gototopgototop
آگهی
صفحه اصلی كتب جهاد خصوصیات طایفه منصوره در قلب دیار مومنان
کلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید:

«اجر تمام اعمال زمانی که  صاحبش بمیرد، قطع می شود مگر مرابط در راه الله که عملش برایش زیاد می شود و رزقش تا روز قيامت به او داده می شود»

به روایت طبرانی

کتب - جهاد

نام کتاب: خصوصیات طایفه منصوره در قلب دیار مومنان (سرزمین شام)[Image][Image]

مؤلف: شیخ ابو قتاده فلسطینی (حفظه الله)
مترجم: حسین عزیزی

از متن کتاب: در این برههی زمانی که مسلمانان زندگی عار و ذلیلانهای سر میکنند، نشانههای هدایت و رشد خود را از دست دادهاند و آن ریسمانی که خداوند آنها را بر آن جمع نموده بود(ریسمان تمکین و حاکمیت)، پاره شده است .. و در مقابل خود و دشمنان خود خوار و کوچک شدهاند و امور باطل در سرزمینشان ریشه دوانیده و گرایش به ارتداد به بالاترین و قویترین گرایشات تبدیل شده است .. رشتههای شر و پلیدی میان ارتداد داخلی و کفر خارجی محکم گردیده و مسلمانان به کارهای لهو و بیهوده مشغول شدهاند و جماعتها و فرقههای اسلامی، مسلمانان را به سوی افکار و عقاید و اجتهادات بزرگانشان فرا میخوانند که به دور از سرچشمهی هدایت و نور ـ کتاب خدا و سنت رسولش صلی الله علیه وسلم ـ میباشد، و غربت متمسکین که به این هدایت (کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم) به اوج خود رسیده است و درونشان سخت مشتاق و در انتظار وعدهی الهی (پیروزی یا شهادت) گشته است.در این ایام و این غربت موجود؛ غربت دین و نشانههای آن، غربت اهل حق و ابتلاهایی که با آن دست وپنجه نرم میکنند .. این رساله را بر مسلمانان عرضه میکنم.

ای برادر مسلمانم؛ بدان که این رساله تو را فرا میخواند تا به واسطهی آن حق را دریابی و تو را به سوی راه راست رهنمود شود. عقیده داریم که ما اولین متمسکین این راه در طول تاریخ نیستیم بلکه ما حلقهای از حلقههای این طایفه (طایفه حق و جهاد) هستیم و با خود عهد و پیمان بستهایم کـه ـ با یاری و مدد خداوند متعال ـ تا جان در بدن داریم و تا آخرین نفس به آن تمسک جوییم و بدان پایبند باشیم و خواست و هدف ما بیان عبودیت برای پروردگار جهانیان و سپس غلبه بر دشمنان دین و امت میباشد. و تا زمانی که آنان بر کفر و ظلم خود مُصر بوده و ماندگار باشند، ما نیز خوشیها و راحتیهای دنیای آنان را برایشان جهنم خواهیم نمود.

و در این رساله حقایقی را که از موارد مهم و ضروری دانستهایم پیشاپیش ذکر کردهایم و إن شاء الله در رساله یا رسالههای بعدی که با براهین و دلائل واضح وروشن در فهم آن شما را یاری میدهیم با شما خواهیم بود.

برادران شما، جان و مالشان را برای به تحقق رساندن آن عهد و پیمانی بخشیدند که سلف صالحشان پیشتر جان و مالشان را برای تحقق آن صرف کردند.

ما نیز بر سفرهی برکت پروردگار متعال با کولهباری از عجز و ناتوانی چشم طمع به اندوختن خیر و برکتی بیشتر دوختهایم و همیشه برای دشمنان خداوند قدرتی شکست ناپذیر خواهد بود .. «وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً»  

این منهج و طریقت ماست؛ همان راهی که انبیاء و صدیقین و شهدا پیشتر آن را پیمودهاند پس با تمام وجود به خدا روی آور و در این راه کوتاهی مکن و حق آن را ادا کن ..

 

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH