gototopgototop
آگهی
صفحه اصلی کلام ناب
کلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید:

«اجر تمام اعمال زمانی که  صاحبش بمیرد، قطع می شود مگر مرابط در راه الله که عملش برایش زیاد می شود و رزقش تا روز قيامت به او داده می شود»

به روایت طبرانی

كلام ناب - آرشیو كلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم می‌فرماید:

«هرکس (هنگام روزه داشتن،) سخن دروغ و باطل و عمل به آن و جهل و نادانی (در تعرض به مسلمانان) را رها نکند، الله نیازی ندارد که وی (فقط) خوردن و آشامیدن خود را ترک نماید.»

به روایت امام بخاری

 
كلام ناب - آرشیو كلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«از غلو در دین بر حذر باشید، همانا کسانی قبل از شما بودند که به علت غلو در دین هلاک شدند.»

به روایت امام احمد

 
كلام ناب - آرشیو كلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«مرد مومنی که با جان و مال خود در راه الله جهاد می کند تا آنگاه که با دشمن روبرو می شود و با آنان به قتال می پردازد تا اينکه کشته می شود، پس وی شهيد امتحان شده است و در بهشت الله زير عرش او قرار می گيرد و پيامبران بر وی افضليت ندارند جز به فضل درجه نبوت

به روایت احمد

 
كلام ناب - آرشیو كلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«هر کس از شما سرپرستی اهل و خانواده یک مجاهد و دارایی او را کند، نصف اجر مجاهد برایش داده می شود.»

به روایت مسلم

 
كلام ناب - آرشیو كلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«هر کس در راه الله تیری به سوی دشمن پرتاب نماید و این تیر به دشمن برسد حال چه به کسی صدمه بزند یا به خطا برود، برابر با آزاد کردن یک برده خواهد بود.»

به روایت نسائی

 
كلام ناب - آرشیو كلام ناب

راشد بن سعد، از یکی از اصحاب پیامبر رضی الله عنه روایت می کند:
مردی پرسید: ای رسول الله! چرا از میان مؤمنان فقط شهید در قبر مورد آزمایش قرار نمی گیرد؟

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «تیزی شمشیرهایی که بر سرش فرود آمده، برایش به عنوان فتنه و آزمایش کافی است.»

به روایت نسائی

 
كلام ناب - آرشیو كلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«کشتن یک فرد مؤمن (به ناحق،) در نزد خداوند از نابودی دنیا بزرگتر است.»

به روایت نسائی

 
كلام ناب - آرشیو كلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«با اموال و دست ها و زبانتان علیه مشرکان (و کافران) جهاد کنید.»

به روایت امام احمد

 
كلام ناب - آرشیو كلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«کسی که به دروازه های حاکم و سلطان می رود، به فتنه گرفتار می شود و به هر مقداری که یکی از شما به سلطان و زمامدار نزدیکتر شود به همان اندازه از الله دورتر می شود.»

به روایت احمد

 
كلام ناب - آرشیو كلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«همانا خداوند هر صد سال، فردی را برای این امت بر می انگیزد که بار دیگر دین این امت را برایشان زنده می کند.»

به روایت ابو داوود